Saturday, 11 September 2010

SVEST O STVARNOSTI

 
SVEST  O  STVARNOSTI

Hoćemo li na vreme progledati, da vidimo gde idemo? Još ima vremena da postanemo svesni lepote i ljubavi koja nas okružuje. Tu je. Odmah pored nas. I ispred i iznad. I sada i za pola sata, i sutra...Treba samo da OTVORIMO oči i da vidimo. Ako to ne uradimo sada, 
 posle ćemo sa čežnjom 
 to gledati izdaleka!Da li vam se čini da se stvari ubrzano odvijaju pred vašim očima? Da li vam vreme leti? Postajemo li svesni neverovatnog ubrzanja razvitka čoveka i njegove svesti?
Sa svih strana nas zatrpavaju strašnim predskazanjima, slutnja, pretnjama, ...   Zašto?
Dve su osnovne emocije koje pokreću čoveka. LJUBAV i STRAH! Iz njih proizilaze sve ostale. Da li je pomalo sumnjivo kada se osvrnemo oko sebe i vidimo da nas sa svih strana zatrpavaju strahovima? Strah da ću ostati bez posla; Strah, da ću se razboleti; Strah da će mi oduzeti dom, kuću; Strah od mogućeg rata; Strah od globalnog zagrevanja; Strah od globalnog zahladjenja; Strah od straha.... I šta mi radimo? Mi zastajemo, gradimo zid oko sebe da se zaštitimo, zatvaramo se u sebe. I to rade i nama drage osobe, i oni se zatvaraju. I onda odatle, šćućureni, osluškujemo šta će nam javiti preko TV-a, novina, NWO dobošara... Samo strahom možeš vladati drugima!
A ljubav? Promoviše li ko od moćnika, vladara, političara,... ljubav? 
NE! 
Nije im u interesu! Jer ljubav je kao sveća, koju kad upališ, u sobi punoj mraka, donese svetlo! Kada jednom zavlada ljubav, niko neće moći, da u sobi punoj svetla, upali mrak! Jer ljubav ruši sve zidove, jer jedino istinska ljubav oslobadja!
Vreme bi bilo da se čovek osvrne iza sebe, da iskoristi svoja gorka iskustava i gonjen strahovima i nezadovoljstvon ne upadne ponovo u klopku revolucionarnog "menjanja sistema"! Sistem se ne menja. Menjaju se samo ljudi u vrhu sistema!
________________________________

Stare sklonosti ka rasističkom, seksualnom i religioznom šovinizmu, ka užarenom fanatičnom nacionalizmu prestaju da deluju.Kriza je - kriza u svesti. Kriza koja ne može više, da prihvati stare norme, stare aršine, drevne tradicije. I s obzirom na svet kakav je danas, sa svom mizerijom, sukobima, destruktivnom brutalnošću, agresijom, i tako dalje......
Čovek je još uvek ono što je bio. Još uvek brutalan, nasilan, agresivan, posesivan, pohlepan. I on je sagradio društvo u skladu sa ovim osobinama. 

Biti prilagođen u duboko bolesnom društvu nije merilo zdravlja."
                                                                        -Jiddu Krishnamurti 
________________________________

Zato sada govorimo "koliko je važno stvoriti u ljudskom umu radikalnu revoluciju."  - Revoluciju svesti

Ideje,... ideje imamo:To je osnovni, ne politički, društveni pokret.
Tvrdi da su vlade neefikasne u borbi sa problemima kao što su siromaštvo, kriminal, glad i uništavanje životne sredine, jer oni ne ispituju, niti se bave uzrocima takvih problema.
Potrebno je preispitivanje velikih razmera, našeg društvenog metoda, najvažnije - upotreba novca. Ova tehnika je bila korisna u prošlosti, ali sada postaje sve zastarelija i podložna korupciji, tako da se više zaradi od problema nego od rešenja. Ovo parališe napredak, tako da je prelazak  na novu vrsta ekonomije neophodan.

Zeitgeist: Moving Forward | Official Trailer - [ Extended ]


.

.


Metode,  imamo:

Resursno-bazirana 
Ekonomija
 
Ovo je deo gde  ustanovimo planetarne resurse, i onda baziramo našu raspodelu resursa po tome šta imamo na raspolaganju – a već znamo da imamo dovoljno da nahranimo, skućimo, odenemo i edukujemo svako ljudsko biće na Zemlji.
Ova tranzicija je od suštinske važnosti, jer trenutno imamo ekonomiju zasnovanu na stalno-uvećavajućoj potrošnji, dok živimo na ograničenoj planeti. Ovo je potpuno neodrživo, a mi već vidimo kakve efekte ima.
Mnogi ljudi žive svoje živote u monotonim, ponavljajućim poslovima, koji im odvlače daleko, svaki trenutak u kome bi sledili svoje interese. To je neprihvatljivo i uvredljivo za svaki oblik vrednosti ljudskog života. Sa modernom tehnologijom, mnogi poslovi mogu biti automatizovani, ali ovo je ograničeno jer se naša tekuća ekonomija, zasniva na večnom zapošljavanju.
Uloga vas ili mene u resursno-baziranoj ekonomiji, bi bio mnogo više važna i smislena, jer bismo imali više vreme da doprinesemo društvu, našim porodicama, i nama samima.
Trenutno, promena je spora i nepravilna. Ova tranzicija će omogućiti društvo, u kojem su odluke zasnovane na najbolje naučnim informacijama koje imamo na raspolaganju, radije nego na mišljenjima političkih stranaka.

Uz pokret, odvojeni od novca, duga, ili trampe, bez da iko ima prednost ili nedostatak u odnosu na bilo kog drugog, moći ćemo da krenemo napred sa ciljem unapređenja kvaliteta života za svakoga.

Tehnologiju imamo:
Predlozi u tom pravcu, su vrhunac više od 70 godina istraživanja organizacije pod nazivom:

Ove ideje su široke po obimu, i nude potpuno nove poglede na svet. Mi vas podstičemo da razmotrite te ideje i postavite svako pitanje, koje osećate kao neophodno, a bilo koji upit ili predlog za poboljšanje, je koristan za svakoga.
Znamo da ovi predlozi nisu savršeni, ali bi omogućili društvo, u kome bi bila omogućena stalna poboljšanja. Na kraju je sve više
očigledno da postoji potreba da se učini pomak u našem društvu -  1% vrha svetske populacije poseduje 40% bogatstva. Šta više, sa hiljadama dece koja umiru svakodnevno od ekstremnog siromaštva i izlečivih bolesti, jasno je da naš sadašnji sistem ne funkcioniše i da je vreme za stvarne promene!

.
"Budi promena koju želiš da vidiš u svetu"     - Gandi 
.
http://www.zeitgeistsrbija.org/  zvanični sajt Zeitgeist pokreta za Srbiju
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000112007061http://www.thezeitgeistmovement.com/
http://www.facebook.com/zeitgeistmovie
http://www.thevenusproject.com/

http://www.kokomotion.com/TWH/docs/library.html