Saturday, 6 February 2010

AVATAR, TO SAM JA!

Šta su naši avatari?
Šta je stvarnost? Šta je određuje?
Naš svakodnevni trud se svodi na to da se prikažemo, budemo, bitišemo, u ovom ili onom svetlu.
Da li je to pokušaj da budemo nešto što nismo, da se sakrijemo...?
Ili samo želimo ubediti druge, da smo to što jesmo?
Ili sve to odjednom?!
Avatar u virtuelnom svetu, je isto kao Avatar na Pandori, u filmu Jeames-a Cameron-a! Svi mi, želeći da se sakrijemo unutar avatara, istovremeno želimo da drugima kažemo što više o sebi! 
I svi znamo koliko znači, kada si prihvaćen od drugih, a naročito u nepoznatom svetu...
Samo mašta ograničava ljude!
Dok za nekoga izgledamo strašno ili nezgrapno, za druge smo prekrasni!
Kao i uvek, lepota je u oku posmatrača!